لیست بروزرسانی‌های دوره آموزشی اندروید

آموزش‌های منتشر شده در وب سایت بر اساس انتشار نسخه‌های جدید محیط توسعه اندروید استودیو، کتابخانه‌ها و سایر موارد دخیل در فرایند برنامه نویسی به طور دائم بروزرسانی می‌شود. این تغییرات در دوره آموزشی که شامل تمامی آموزش‌های منتشر شده در وب سایت بوده نیز اعمال می‌شود. بنابراین با مراجعه به این لیست می‌توانید از جزئیات بروزرسانی آموزش‌های موجود در دوره مطلع شده و در صورت نیاز نسخه جدید را در حساب کاربری خود در قسمت “دانلودهای من” دریافت نمائید.