کار با SearchView در اندروید

آموزش کار با SearchView در برنامه نویسی اندروید
تقریبا در بیشتر اپلیکیشن‌ها گزینه‌ای برای جستجو وجود دارد که عمل جستجو بنا به ماهیت و کاربرد برنامه می‌تواند در دیتابیس محلی، سرور و… انجام شده و نتیجه به کاربر برگردانده شود. در این جلسه قصد دارم به صورت ساده نحوه تعریف یک ویجت با نام SearchView را بررسی کنم.

SearchView چیست؟

به نام خدا. SearchView یکی دیگر از ویجت‌های کاربردی اندروید است که امکان جستجوی یک یا چند کاراکتر را برای کاربر فراهم کرده و نتیجه جستجو را در قالب یک لیست نمایش می‌دهد.

ویجت SearchView در اندروید

ویجت SearchView را می‌توان به تولبار (اکشن بار) هم اضافه کرد. این ویجت لیستی از نتایج (در صورت وجود) را نمایش داده و امکان انتخاب یک گزینه توسط کاربر را هم فراهم می‌سازد. در ادامه جلسه یک SearchView را ابتدا در محیط اصلی اکتیویتی و سپس در Toolbar اضافه می‌کنم.

پروژه SearchView در اندروید استودیو

ابتدا طبق مبحث آموزش ساخت پروژه در اندروید استودیو یک پروژه اندرویدی با نام SearchView می‌سازم. اکتیویتی را از نوع Empty Activity و زبان را Java انتخاب کردم.
ابتدا در layout اکتیویتی یک ListView و SearchView اضافه می‌کنم. در مبحث آموزش کار با ListView قبلا با این ویجت آشنا شدیم. لازم است قبل از مطالعه ادامه آموزش ابتدا به مبحث ListView مسلط باشید.

activity_main.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".MainActivity">

  <ListView
    android:id="@+id/list_view"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:divider="#BCBCBC"
    android:dividerHeight="1dp"
    android:layout_below="@id/search_view"/>

  <SearchView
    android:id="@+id/search_view"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:queryHint="جستجو..."
    android:iconifiedByDefault="false"
    android:layout_alignParentTop="true"/>

</RelativeLayout>

دو ویژگی queryHint و iconifiedByDefault به ترتیب برای اضافه کردن راهنما و نحوه نمایش گزینه جستجو استفاده می‌شوند. در اینجا برای ویژگی دوم مقدار false تعریف شده بنابراین ویجت به شکل آیکون تنها نخواهد بود و کادر جستجو هم نمایش داده می‌شود. در صورتی که مقدار true باشد تنها یک آیکون ذره بین نمایش داده می‌شود که با کلیک روی آن، کادر جستجو نمایان می‌شود.
سپس دو ویجت را در اکتیویتی تعریف کرده و یک لیست با چند مقدار می‌سازم که شامل نام چند شهر است:

MainActivity.java

package ir.android_studio.searchview;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.ListView;
import android.widget.SearchView;
import java.util.ArrayList;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  SearchView searchView;
  ListView listView;
  ArrayList list;
  ArrayAdapter adapter;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    searchView = findViewById(R.id.search_view);
    listView = findViewById(R.id.list_view);

    list = new ArrayList<>();
    list.add("تهران");
    list.add("مشهد");
    list.add("فردوس");
    list.add("یزد");
    list.add("تبریز");
    list.add("اهواز");
    list.add("ساری");

    adapter = new ArrayAdapter<String>(this, android.R.layout.simple_list_item_1, list);
    listView.setAdapter(adapter);

  }
}

تا اینجا یک لیست ساخته شد که در نهایت توسط متد setAdapter() بر روی ListView ست شده است.
در قدم بعد باید یک شنونده (Listener) برای SearchView بسازیم تا ورودی کاربر را بررسی و نتیجه مناسب را برگرداند. برای اینکار از متد setOnQueryTextListener() استفاده می‌کنیم. متد را درون onCreate() اکتیویتی تعریف می‌کنم:

searchView.setOnQueryTextListener(new SearchView.OnQueryTextListener() {
  @Override
  public boolean onQueryTextSubmit(String s) {
    return false;
  }

  @Override
  public boolean onQueryTextChange(String s) {
    return false;
  }
});

این متد دو متد onQueryTextSubmit() و onQueryTextChange() دارد که به طور خودکار توسط اندروید استودیو اضافه شد. هردو از نوع boolean هستند یعنی true یا false برمی‌گردانند. با توجه به نام هر متد می‌توان کاربرد آن و اینکه چه زمانی اجرا می‌شود را حدس زد. Submit به معنی “ارسال” و Change به معنی “تغییر” است. یعنی onQueryTextChange() هنگام تغییر مقدار ورودی در کادر جستجو فراخوانی می‌شود که شامل اضافه یا حذف شدن یک کاراکتر است. اما onQueryTextSubmit() هنگام ارسال مقدار نهایی فراخوانی می‌شود؛ یعنی زمانی که کاربر دکمه Go یا enter کیبورد را می‎زند. دو متد را به اینصورت تکمیل می‌کنم:

searchView.setOnQueryTextListener(new SearchView.OnQueryTextListener() {
  @Override
  public boolean onQueryTextSubmit(String s) {

    if(list.contains(s)){
      adapter.getFilter().filter(s);
    }else{
      Toast.makeText(MainActivity.this, "موردی یافت نشد", Toast.LENGTH_LONG).show();
    }

    return false;
  }

  @Override
  public boolean onQueryTextChange(String s) {

    adapter.getFilter().filter(s);
    
    return false;
  }
});

در هردو متد، کاراکترهای وارد شده توسط کاربر در یک String با نام s ذخیره می‌شود.
برای onQueryTextSubmit یک شرط تعریف کردم به اینصورت که بررسی می‌کند چنانچه مقدار وارد شده توسط کاربر (s) در list موجود بود، بعد از ارسال توسط کاربر، آنرا در ListView نمایش دهد. به عبارت دیگر رشته ذخیره شده در s توسط adapter روی listView ست شود:

adapter.getFilter().filter(s);

getFilter() گزینه یا گزینه‌های موجود در list که با مقدار ذخیره شده در s برابر باشد را فیلتر کرده و مابقی آیتم‌های لیست را حذف می‌کند. اما چنانچه ورودی کاربر مشابه با هیچکدام از آیتم‌ها نباشد یک Toast نمایش داده خواهد شد که اعلام می‌کند موردی یافت نشد.
اما در onQueryTextChange شرطی وجود ندارد زیرا فقط ورودی کاربر را با لیست چک کرده و چنانچه مورد یا موارد یکسانی وجود داشت، فیلتر کرده و در ListView نمایش می‌دهد. هربار که کاربر یک کاراکتر کم یا اضافه کند، لیست بروز خواهد شد.
کد کامل اکتیویتی:

MainActivity.java

package ir.android_studio.searchview;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.ListView;
import android.widget.SearchView;
import android.widget.Toast;

import java.util.ArrayList;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  SearchView searchView;
  ListView listView;
  ArrayList list;
  ArrayAdapter adapter;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    searchView = findViewById(R.id.search_view);
    listView = findViewById(R.id.list_view);
    list = new ArrayList<>();
    list.add("تهران");
    list.add("مشهد");
    list.add("فردوس");
    list.add("یزد");
    list.add("تبریز");
    list.add("اهواز");
    list.add("ساری");
    adapter = new ArrayAdapter<String>(this, android.R.layout.simple_list_item_1, list);
    listView.setAdapter(adapter);

    searchView.setOnQueryTextListener(new SearchView.OnQueryTextListener() {
      @Override
      public boolean onQueryTextSubmit(String s) {

        if(list.contains(s)){
          adapter.getFilter().filter(s);
        }else{
          Toast.makeText(MainActivity.this, "موردی یافت نشد", Toast.LENGTH_LONG).show();
        }

        return false;
      }

      @Override
      public boolean onQueryTextChange(String s) {

        adapter.getFilter().filter(s);

        return false;
      }
    });

  }
}

پروژه را اجرا می‌کنم:

اجرای پروژه SearchView در اندروید استودیو روی شبیه ساز جنی موشن

حرف “ت” را در کادر جستجو وارد می‌کنم:

متد onQueryTextChange در SearchView

با وارد شدن این کاراکتر، متد onQueryTextChange اجرا شده و دو آیتمی که با حرف “ت” آغاز شده‌ به صورت فیلتر شده در ListView نمایش داده شده است. حالا حرف “ه” را اضافه می‌کنم:

متد onQueryTextChange در SearchView

با تغییر مجدد ورودی و اجرای دوباره‌ی متد، فیلتر مجدد اعمال شد که فقط یک گزینه از دو گزینه قبل در لیست باقی ماند.
دکمه enter یا Go کیبورد را می‌زنم:

متد onQueryTextSubmit در SearchView

متد onQueryTextSubmit فراخوانی شده و چون آیتمی با مقدار “ته” در list تعریف نشده بنابراین پیغام “موردی یافت نشد” اجرا می‌شود.

اضافه کردن SearchView به تولبار (اکشن بار)

در این قسمت قصد دارم SearchView را در Toolbar اکتیویتی نمایش دهم. البته نحوه اضافه کردن آن به تولبار با حالت عادی متفاوت است و باید به عنوان یک آیتم Menu تعریف شود که قبلا در مبحث آموزش تولبار (Toolbar) در اندروید آشنا شدیم. ابتدا دایرکتوری menu را ساخته سپس یک فایل xml به آن اضافه می‌کنم. من نام این فایل را toolbar_searchview انتخاب کردم:

نمایش SearchView در تولبار اندروید

ساختار پروژه SearchView در اندروید استودیو

در منو یک آیتم به صورت زیر تعریف می‌کنم:

toolbar_searchview.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<menu xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">

  <item
    android:id="@+id/toolbar_search"
    android:icon="@drawable/ic_search"
    android:title="Search"
    app:showAsAction="ifRoom|withText"
    app:actionViewClass="android.widget.SearchView"/>

</menu>

یک آیکون ذره بین از آیکون‌های پیش فرض خود اندروید استودیو (Vector Assets) به drawable پروژه اضافه کردم که در اینجا استفاده شده. در تولبار بر خلاف قسمت قبل که یک ویجت از نوع SearchView به layout اضافه شد، یک ویژگی با نام actionViewClass و با مقدار android.widget.SearchView تعریف شده که این آیتم را با ظاهر یک کادر جستجو نشان می‌دهد.
در قدم بعد در کلاس اکتیویتی و بعد از متد onCreate() یکی دیگر از متدهای اکتیویتی با نام onCreateOptionsMenu() را اضافه می‌کنم:

@Override
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) 
  return super.onCreateOptionsMenu(menu);
}

متد را به اینصورت تکمیل می‌کنم:

@Override
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {

  MenuInflater mInflater = getMenuInflater();
  mInflater.inflate(R.menu.toolbar_searchview, menu);
  final SearchView toolbarSearchView = 
  (SearchView) menu.findItem(R.id.toolbar_search).getActionView();
  toolbarSearchView.setQueryHint("جستجو");
  toolbarSearchView.setIconifiedByDefault(true);

  searchView.setOnQueryTextListener(new SearchView.OnQueryTextListener() {
    @Override
    public boolean onQueryTextSubmit(String s) {

      if(list.contains(s)){
        adapter.getFilter().filter(s);
      }else{
        Toast.makeText(MainActivity.this, "موردی یافت نشد", Toast.LENGTH_LONG).show();
      }

      return false;
    }

    @Override
    public boolean onQueryTextChange(String s) {
      adapter.getFilter().filter(s);
      return false;
    }
  });

  return super.onCreateOptionsMenu(menu);
}

بعد از inflate کردن menu، یک SearchView با نام toolbarSearchView ساختم که به آیتم menu متصل شده است. در ادامه از دو متد setQueryHint و setIconifiedByDefault استفاده شده که اولی یک Hint یا راهنما با عنوان “جستجو” به کادر اضافه کرده و دومی چون مقدار true گرفته در حالت پیش فرض و تا قبل از کلیک روی آیکون جستجو، صرفا آیکون آن نمایش داده می‌شود و نه کادر جستجو.
در نهایت مانند قسمت قبل متد setOnQueryTextListener تعریف شده است. پروژه را اجرا می‌کنم:

نمایش SearchView در toolbar اندروید

نمایش SearchView در اکشن بار (ActionBar) اندروید

مشاهده می‌کنید یک آیکون به سمت راست تولبار اضافه شده که با کلیک روی آن، کادر جستجو باز شده و مانند قسمت قبل امکان جستجو در لیست را داریم. چنانچه برای setIconifiedByDefault مقدار false قرار بدهم، کادر جستجو به طور پیش فرض نمایش داده می‌شود:

متد setIconifiedByDefault در SearchView

در این آموزش حالت ساده یک SearchView را در اندروید بررسی کردیم. بسته به نوع نیاز ما به این ویجت در پروژه‌های مختلف، پیاده سازی آن از پیچیدگی بیشتری برخوردار خواهد بود. یک نمونه آن، دریافت اطلاعات از سمت سرور و نمایش نتیجه در قالب RecyclerView است که در جلسه آموزش کار با نقشه سیدار مپ در اندروید به آن پرداخته شده است.
کد نهایی اکتیویتی:

MainActivity.java

package ir.android_studio.searchview;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuInflater;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.ListView;
import android.widget.SearchView;
import android.widget.Toast;

import java.util.ArrayList;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  SearchView searchView;
  ListView listView;
  ArrayList list;
  ArrayAdapter adapter;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    searchView = findViewById(R.id.search_view);
    listView = findViewById(R.id.list_view);

    list = new ArrayList<>();
    list.add("تهران");
    list.add("مشهد");
    list.add("فردوس");
    list.add("یزد");
    list.add("تبریز");
    list.add("اهواز");
    list.add("ساری");
    adapter = new ArrayAdapter<String>(this, android.R.layout.simple_list_item_1, list);
    listView.setAdapter(adapter);

    searchView.setOnQueryTextListener(new SearchView.OnQueryTextListener() {
      @Override
      public boolean onQueryTextSubmit(String s) {

        if(list.contains(s)){
          adapter.getFilter().filter(s);
        }else{
          Toast.makeText(MainActivity.this, "موردی یافت نشد", Toast.LENGTH_LONG).show();
        }

        return false;
      }

      @Override
      public boolean onQueryTextChange(String s) {

        adapter.getFilter().filter(s);

        return false;
      }
    });
  }

  @Override
  public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {

    MenuInflater mInflater = getMenuInflater();
    mInflater.inflate(R.menu.toolbar_searchview, menu);
    final SearchView toolbarSearchView = (SearchView) menu.findItem(R.id.toolbar_search).getActionView();
    toolbarSearchView.setQueryHint("جستجو");
    toolbarSearchView.setIconifiedByDefault(true);

    toolbarSearchView.setOnQueryTextListener(new SearchView.OnQueryTextListener() {
      @Override
      public boolean onQueryTextSubmit(String s) {

        if(list.contains(s)){
          adapter.getFilter().filter(s);
        }else{
          Toast.makeText(MainActivity.this, "موردی یافت نشد", Toast.LENGTH_LONG).show();
        }

        return false;
      }

      @Override
      public boolean onQueryTextChange(String s) {
        adapter.getFilter().filter(s);
        return false;
      }
    });

    return super.onCreateOptionsMenu(menu);
  }
}

موفق و پیروز باشید.

مطالعه‌ی بیشتر:

https://developer.android.com/reference/android/widget/SearchView
https://developer.android.com/guide/topics/search/search-dialog
https://developer.android.com/reference/android/widget/SearchView.OnQueryTextListener

توجه : سورس پروژه درون پوشه Exercises قرار دارد

دانلود نسخه PDF این آموزش به همراه سورس پروژه
تعداد صفحات : ۱۸
حجم : ۱ مگابایت
قیمت : رایگان
دانلود رایگان با حجم ۱ مگابایت لینک کمکی
این مطلب چقدر برایتان مفید بود؟ لطفا امتیاز دهید
4.6/5 - (14 امتیاز)
پرسش‌ها و دیدگاه‌های کاربران
دوره آموزش برنامه نویسی اندروید
دوره آموزش برنامه نویسی اندروید

با دریافت این دوره به تمامی آموزش‌های غیر رایگان و رایگان موجود در وب سایت دسترسی دارید که تخفیفی برای آموزش‌های غیر رایگان نیز درنظر گرفته شده. این پکیج به دو صورت دانلودی و ارسال پستی ارائه می‌گردد.
آموزش‌های اندروید استودیو در دو دسته «پایه» و «تکمیلی» منتشر می‌شوند.
آموزش‌های پایه شامل مباحث اصلی و ضروری و آموزش‌های تکمیلی مطالبی است که می‌بایست در کنار مطالب اصلی بررسی شود.
با خرید این دوره، به تمامی آموزش‌های غیر رایگانی که در آینده منتشر می‌شود نیز به صورت رایگان دسترسی خواهید داشت!

یک دیدگاه بنویسید

پرسش‌های زیر تایید و پاسخ داده نـــخواهند شد:
۱: جزء موارد مطرح شده در صفحات مشکلات و پرسش‌های رایج و بروزرسانی‌های محتوای آموزشی باشد
۲: سوال قبلا توسط کاربران در دیدگاه‌ها مطرح و پاسخ داده شده باشد
۳: پرسش خارج از مبحث آموزشی موجود در این صفحه باشد