قوانین و مقررات

حقوق کاربر:

– آموزش‌های غیر رایگان به صورت دائم و تا زمانی که وب سایت در دسترس باشد بدون نیاز به پرداخت هزینه مجدد در دسترس کاربر قرار خواهد گرفت. همچنین این مورد شامل بروزرسانی‌های مباحث آموزشی نیز می‌شود و کاربر می‌تواند بدون پرداخت هزینه اضافی به نسخه جدید آموزشی که قبلا خریداری کرده دسترسی داشته باشد.

– کاربر توسط ایمیلی که هنگام عضویت وارد کرده تا زمانی که وب سایت به ارائه سرویس بپردازد می‌تواند به خریدهای خود دسترسی داشته و در صورت نیاز مجدد آنها را دانلود نماید.

 

حقوق مؤلف:

– آموزشهای غیر رایگان تنها باید توسط خریدار استفاده شود و به اشتراک گذاری آن با سایر افراد جایز نیست.
– در حد امکان به پرسش‌های مطرح شده در قسمت “دیدگاه‌ها” پاسخ داده می‌شود اما این مورد جزء تعهدات نبوده و مسئولیتی متوجه مدیر وب سایت نیست.