فصل نهم : متریال دیزاین

این فصل شامل چند مبحث می باشد که تاکنون هشت بخش منتشر شده و مابقی به مرور اضافه خواهد شد:

بخش اول : آشنایی با مفهوم متریال دیزاین در اندروید (رایگان)

بخش دوم : استایل (Style) و تم (Theme) در اندروید (رایگان)

بخش سوم : ساخت تولبار (Toolbar)

بخش چهارم : منو کشویی (Navigation Drawer)

بخش پنجم : دکمه شناور (Floating Action Button) (رایگان)

بخش ششم : کار با Snackbar (اسنک بار) (رایگان)

بخش هفتم : پیاده سازی Tab توسط TabLayout و ViewPager

بخش هشتم : کار با RecyclerView و CardView

بخش نهم : بزودی …