فصل پنجم : رابط کاربری اندروید

این فصل در دو بخش تهیه شده است:

بخش اول : طراحی رابط کاربری اندروید (UI)

بخش دوم : آموزش کار با ListView در اندروید (رایگان)