فصل چهارم : نصب و راه اندازی شبیه سازها (Emulator)