پرداخت از طریق کارت به کارت

چنانچه به هر دلیلی اعم از عدم فعالسازی رمز پویا امکان پرداخت آنلاین را ندارید، می‌توانید با پرداخت مبلغ مدنظر به یکی از شماره کارت‌های زیر و اعلام مشخصات واریزی در فرم نسبت به دریافت کد دانلود اقدام نمائید.

۶۱۰۴-۳۳۷۸-۰۸۳۹-۸۴۸۹ (بانک ملت)
۶۰۳۷-۹۹۷۳-۱۹۰۷-۴۹۰۳ (بانک ملی)
۶۰۳۷-۶۹۷۴-۸۶۷۵-۷۸۶۴ (بانک صادرات)
۶۳۶۲-۱۴۱۰-۴۴۹۴-۰۱۸۸ (بانک آینده)
۵۸۹۲-۱۰۱۰-۹۱۸۸-۶۱۱۵ (بانک سپه)
(تمامی حساب‌ها به نام سیدمهدی مطهری)

خطا: فرم تماس پیدا نشد.