چگونه آموزش های اندروید استودیو را مطالعه کنم؟

آموزش های ما شامل دو بخش می شود :

آموزش های پایه : شامل آموزش های اولیه در موضوعات مختلف بوده که توسعه دهنده اندروید می بایست بر مباحث تسلط داشته باشد. این سری آموزش ها به صورت فصل بندی منتشر می شود که چهار فصل اول به صورت رایگان و مابقی با مبلغ اندکی در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

آموزش های تکمیلی : شامل مباحث تکمیلی و معرفی کتابخانه ها بوده و به صورت رایگان منتشر می شود.

چگونه آموزش های اندروید استودیو را مطالعه کنم؟

مشکلات و پرسش های رایج

معرفی
با انتشار نسخه ۱ اندروید استودیو، گوگل، توسعه دهندگان را به مهاجرت از ایکلیپس به این محیط برنامه نویسی تشویق می کند.
با توجه به اینکه اکثر آموزشهای موجود (به خصوص آموزشهای فارسی) بر پایه محیط Eclipse هستند، تصمیم گرفتیم آموزشهای ویژه برنامه نویسی در محیط Android Studio را به زبان فارسی منتشر نماییم.
آموزشهای پایه در حال تکمیل بوده و در کنار آموزش پایه، مباحث تکمیلی به صورت رایگان منتشر خواهد شد.